Sunday, 10 August 2014

Teks Arab Busyrolana

Teks Arab Busyrolana

Translasi : 

Busyro lana nilnalmuna 
Zalal 'anaa wa falhanaa
Wadahru anjaza wa'dahu
Walbisru adhamu'lana
Busyro lana nilnalmuna 
Zalal 'anaa wa falhanaa


Yaa nafsut tibibil liqo
Yaa 'ainu qorri 'a'yunaa
Hadza jamaalal mustofaa
Anwaruhu Lahatslana

Yaa toibatu maadza naquul
Wafiika qod halar rosuul
Wakulluna yarjul wushuul
Limuhammadin Nabiyyina

Ya roudhotal hadisy syafii'
Washohibihi wal baqii'
Uktublana nahjul jami'
Ziarotal lihabibiinaa

Haitsul amaani roudhuha
Qod dholla hillu mujtaba
Wabil habiibil mustofaa
Shofa watooba 'aysyuna

Shola 'alaihi daimaan
Fii kulli hiini robbuna
Waalihi washohbihi
Ahlil ma'aani walwafaa

Sholli wasallim yaa salaam
'alannabiy mahidh dholaam
Waalihi washohbihi
Maaunsidat busyrolana

MP3  by Mayada download disini

Artikel Terkait